บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ณ โรงงาน SHT แห่งนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการเทคนิค” (Technical Center) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cutting Tools และทดสอบการตัดในกระบวนการผลิต หลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง ได้กำหนดและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของลูกค้าเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ พร้อมชมสายงานการผลิต Carbide & Super Hard Materials Cutting Tools ของ SHT อันทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ และเมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Advance Course for Drilling Process” มีลูกค้าเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน จาก 13 บริษัท