เมื่อระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 แผนกควบคุมคุณภาพของ บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ รวมถึงฝึกอบรมดูงาน ณ ศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ที่ทันสมัย