เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณวรรณสิริ วงศ์จำรัส ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ QMR พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซือ้ บริษัท ที.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ พร้อมกับการตรวจประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการ ตามระบบคุณภาพ ISO9000 โดยคุณวิชัย ดิษเจริญ หัวหน้าแผนกขายปลีกและตัวแทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคุณธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ และ QMR ของบริษัทฯให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแนะนำกิจการและพาชมสถานที่