เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คุณณรงค์ศักดิ์ วงศ์ศรีประเสริฐ, PURCHASE DIVISION MANAGER และคุณกาญจนา แถบสายทอง, ASST. CHIEF PURCHASE บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงานต่างๆ รวมถึงศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) พร้อมคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย