เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ณ สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูลเป็นมูลนิธิที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อออกให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยยากไร้โดยไม่หวังผลตอบแทนมานานกว่า 30 ปี รวมถึงโครงการให้การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสต่างๆ คุณประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ และดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมรับมอบ การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล ถือเป็นกิจกรรมด้านสังคมที่บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง