เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบเงินจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิไทยรัฐ ให้กับคุณสราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ ณ สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มบริษัท สุมิพล จำกัด ถือเป็นกิจกรรมด้านสังคมและสาธารณกุศล ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง