บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และเครื่องมือทดสอบแรงดึง – แรงกด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานที่ถูกต้องให้แก่สถาน ประกอบการการและสถานศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลากระบี่ ภูเก็ต ระนอง พัทลุง สตูล และนครศรีธรรมราช รวม 60 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 .สุราษฎร์ธานี วันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา