บริษัท สุมิพล จำกัด จัดการฝึกอบรม (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของบริษัทฯเป็นวิทยากรผู้บรรยาย แบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งแรกจำนวน 12 คน ณ บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา   บริษัท สุมิพล จำกัด จัดการฝึกอบรม (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของบริษัทฯเป็นวิทยากรผู้บรรยาย แบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งแรกจำนวน 12 คน ณ บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา