บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน “สาขาการใช้และการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ตัวแทนสถานประกอบการที่สนใจในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด ลำพูน จำนวน 22 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณกวี บุญสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 72 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555