บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับสมาคมวิชาชีพช่างกลโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานวัดละเอียด แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โดย ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ โดยมีนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นายชนะ ฐินะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นรินทร์อินสทรูเม้นท์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท สุมิพล จำกัด เป็นวิทยากร มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน นายทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สุมิพลฯและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคต่างๆได้ร่วมเป็นสักขีพยานการฝึกอบรมในครั้งนี้ การฝึกอบรม มีทั้งการบรรยายให้ความรู้ทางเทคนิคพร้อมการปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือฯผู้เข้ารับการอบรมต่างได้รับความรู้และมีโอกาสสัมผัสเครื่องมือวัดที่ทันสมัย ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป