บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสนับสนุนจัดการแข่งขันมาตรวิทยาสาขามิติ ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ณ บริษัท สุมิพล จำกัด สำนักงานใหญ่ วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 (สถานที่จัดการแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557)