เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตประเวศ นายสมศักดิ์ นิยม หัวหน้าแผนกธุรการและบุคคล และผู้แทนพนักงาน ในนามของตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท สุมิพล จำกัด ถวายพานพุ่มสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ร่วมกับเหล่าข้าราชการ ลูกเสือชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน โดยมีนางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธี