บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมการผลิต “Intermach 2014” และงานรับช่วงการผลิต “Subcon Thailand 2014” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อระหว่างวันที่ 15 -18 พฤษภาคม 2557 ในงานนี้ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง ได้รับเชิญให้ไปเปิดบูธจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านมิติ โดยการสนับสนุนของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (National Institute of Metrology Thailand – NIMT) และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อสำคัญ 2 หลักสูตร แบ่งเป็นภาคเช้า และ บ่าย คือ หลักสูตรที่ 1 ความสำคัญและการสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานฯ (Fundamental for Calibration of Dimensional Measuring Tools) หลักสูตรที่ 2 การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ และระบบคุณภาพ (Using and Maintenance Dimensional Precision Tools for Quality Control)     ตลอดเวลา 4 วันเต็ม มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมเต็มจำนวนทุกรอบ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต่างก็ได้รับความรู้ความเข้าใจทางเทคนิค พร้อมกับสัมผัสกับการใช้เครื่องมือจริงอย่างครบถ้วน ในวันพิธีเปิดฯ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ได้เยี่ยมชมบูธที่จัดการฝึกอบรม ต่างให้ความสนใจหลักสูตรที่จัดขึ้นเป็นอย่างดี นอกจากนั้นคุณนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคุณกมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ก็ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมเช่นกัน   ในโอกาสเดียวกันสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ก็ได้ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษที่กำหนดขึ้นเป็นครั้งแรก หัวข้อ “ความเข้าใจและหลักการสำคัญของ Geometry Dimensional and Tolerance (GD&T)” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ Mitutoyo ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำของโลก และบริษัท สุมิพล จำกัด ผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน การจัดฝึกอบรมครั้งที่ 1 สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ณ บริษัท สุมิพล จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เพิ่งเสร็จสิ้นไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และกำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (ดูรายละเอียดได้ที่ sumipol.magnetocloud.com) โครงการฝึกอบรมนี้เป็นความร่วมมือของ 5 สถาบัน ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการลูกค้า คุณนิภา สดใส เจ้าหน้าที่ของบริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้ประสานงานการจัดฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2762-3000 ต่อ 1261