เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 แผนกควบคุมคุณภาพของ บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรม “การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ รวมถึงฝึกอบรมดูงานศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ที่ทันสมัย