เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต และฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC.17025:2005) รวมถึงคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย ในโอกาสเดียวกัน ได้เดินทางไปบริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำของประเทศ เพื่อเยี่ยมชมสายการผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยมีผู้จัดการฝ่ายผลิตให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำกิจการ ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต และฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC.17025:2005) รวมถึงคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย ในโอกาสเดียวกัน ได้เดินทางไปบริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำของประเทศ เพื่อเยี่ยมชมสายการผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยมีผู้จัดการฝ่ายผลิตให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำกิจการ ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา