เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 แผนกควบคุมคุณภาพของ บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรม “การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ.รวมถึงฝึกอบรมดูงานศูนย์บริการซ่อม ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด.ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) และการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัย