เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เบเคอร์ ฮิวจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) รวมถึงคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย     ในโอกาสเดียวกัน ได้เดินทางต่อไปที่ห้องโชว์ของบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำการทดสอบวัดชิ้นงานด้วยเครื่อง Surface Roughness Tester และ Contour ณ MMitutoyo Solution Center  ของ Mitutoyo ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี