บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท โตไค ริคะ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับฟังการบรรยายระบบการบริหารจัดการโลจิสติส์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555