จิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และ มล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ในโอกาสเดียวกัน มล.ปุณฑริก ได้ให้เกียรตินำคณะเยี่ยมชมศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (SJC) ที่จะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 มกราคม 2558 ด้วย