วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวตากสินระยอง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับครูผู้สอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 โดยนายกมล ชุ่มเจริญ กรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง และ นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมเป็นครั้งแรกให้กับสถานศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยทีมวิทยากรจากบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และได้รับความร่วมมือจากบริษัท ออโต้ ไดแดกติก จำกัด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 10 คน จากการประเมินผลครูผู้ฝึกสอนต่างได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัดดีขึ้น ซึ่งจะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป