[:en]   [:th]
    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.40 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถก้าวเข้าสู่การทำงานในอาชีพของตนเองถนัด การ   แข่งขันในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 209 คน ใน 20 สาขา อาทิ ระบายสีบนผ้าไหม ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถักโครเชต์ และอื่นๆ โดยผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 และ 2 จะได้รับการเก็บตัวฝึกซ้อมคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ซึ่งกำหนดจัดทุก 4 ปี ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2563 ภาย   ในงานฯมีการจัดจำหน่ายสินค้า ที่เป็นผลงานของพิการและกิจกรรมสอนอาชีพในสาขาต่างๆ ตลอดจนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเกี่ยวเนื่องกับกิจการต่างๆ ของคนพิการ และแสดงพระปรีชาชาญทางด้านงานช่างต่างๆ ในการนี้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมพระบรมสาทิสลักษณ์ชุด “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” รังสรรค์ขึ้นจากพระสาทิสลักษณ์ ขาว-ดำ เป็นภาพสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ เทคนิคซีเปีย โดยศิลปินฝีมือเยี่ยม นายกิตติ พลศักดิ์ขวา ซึ่งได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2558 ในโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 มาร่วมในนิทรรศการครั้งสำคัญนี้ด้วย ทั้งนี้หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ได้กราบทูลชี้แจงความเป็นมาของการจัดทำพระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้ โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมด้วย  
[:]