เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดยนายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสถาบัน AHRDA ได้รายงานผลการดำเนินงานในช่วงงบประมาณปี 2558 – 2559 ให้รับทราบ ทั้งนี้ก่อนเ ริ่มการประชุม ได้มีพิธีรับมอบพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ซึ่งเป็นภาพในชุด "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" จากนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และกรรมการสถาบันฯ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ หน้าทางเข้าที่ทำการสำนักงาน ในโอกาสก่อตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุสาหรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน