บริษัท สุมิพล จำกัด โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ ได้มอบ “ศาลาสุมิพลนุสรณ์” เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธพัฒนามิ่งมงคล” และเป็นที่สักการะของเจ้าหน้าที่สถาบันฯและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานรับมอบ มีนายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายมนัส ห้วยหงส์ทอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางภาวนุชฟุ้งลัดดา ผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมทั้งคณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมนี้ได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธพัฒนามิ่งมงคล โดยพระครูสุมนต์ วิริยคุณ (หลวงพ่อชอบ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555