เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ผู้แทนสถาบันฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และระบบทวิศึกษา กับ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอยให้เเก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ รองรับอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป