วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร. พสุ โลหารชุนได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) และสำนักงานภาคตะวันออก ระยอง บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Sumipol Corporation Limited) ณ สถานที่ตั้ง หน้าทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ท่ามกลางแขกผู้มาร่วมงานจำนวนมาก ประกอบด้วยลูกค้ารายสำคัญ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ อาทิ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ผู้แทนจาก14 องค์กรความร่วมมือ อาทิ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคม ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลเครื่องมืออุปกรณ์ชั้นนำที่ให้การสนับสนุนสถาบันฯ เช่น ผู้บริหารระดับสูงที่บินตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น อาทิ บริษัท Mitutoyo Corporation, Denso Corporation, DMG MORI, Fanuc, Sumitomo Hardmetal, OSG Corporation, A.L.M.T., BIG DAISHOWA, Yukiwa, ERON, OMRON, Trusco และผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง   จากนโยบายที่รัฐบาลประกาศโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ทำให้บริษัท สุมิพลฯ ได้ก่อตั้งสำนักงานภาคตะวันออกแห่งใหม่ขึ้น ณ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในงานบริการให้แก่ลูกค้าที่อยู่ใกล้พื้นที่นี้ และภายในอาคารเดียวกันยังเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ใดมาก่อน ใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล” (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 14 องค์กร รวมถึงผู้ผลิตเครื่องจักรกล อุปกรณ์ เครื่องมือชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น 18 บริษัท นำเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์เข้ามาติดตั้ง เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ด้วยการฝึกอบรมที่เน้นการสาธิตและภาคปฏิบัติในหลักสูตรสาขาต่าง ๆ ให้แก่ วิศวกร ช่างเทคนิค ในภาคอุตสาหกรรม ครูผู้ฝึกสอนของสถาบันการศึกษาและศูนย์ฝึกอบรม ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่วัยแรงงาน ด้วย Learning Factory ขนาดใหญ่ เน้นหนักงาน 3 ด้าน คือ กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Strategy) ระบบการวัดละเอียดด้านมิติ (Measuring Innovation) และงานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Factory Automation & IoT) ทั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมที่ไม่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร     ในพิธีเปิดได้มีการกล่าวคำปราศัยตามลำดับดังนี้ นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด กล่าวต้อนรับและรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบัน SIMTec โดยกล่าวว่า “จากประสบการณ์ที่ได้เข้าไปร่วมมือกับภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง พบว่าการให้การฝึกอบรมทางด้านบุคลากรของภาครัฐมีอุปสรรคพอสมควร ทั้งในด้านงบประมาณการจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรกลไม่สามารถทำได้ตามความจำเป็นให้ทันเทคโนโลยีได้ รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรที่ทำหน้าที่ฝึกสอน จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้บนความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน 14 แห่ง ซึ่งได้ตกลงทำ MOU และเปิดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2017 ในงาน Metalex 2017 เป็นที่น่ายินดีว่า SIMTec ได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตชั้นนำส่วนใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ 18 บริษัท ให้การสนับสนุนนำเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ทันสมัยรวมมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท มาติดตั้งเพื่อใช้ในการฝึกอบรม พร้อมหลักสูตรและผู้ชำนาญการมาเป็น Trainer ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน SIMTec โดยไม่คิดมูลค่า นับได้ว่าโครงการนี้เป็นการสานพลังประชารัฐอย่างเต็มรูปแบบ และยังได้กล่าวถึงประติมากรรมที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านขวามือของอาคารด้านหน้า ซึ่งรังสรรค์ขึ้นโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (ได้มาปรากฎตัวในงานด้วย) ตามศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความหมายของ “ประตูสู่ปัญญา” แสดงรูปแบบของประตูจตุรทิศประดับดอกลวดลายร่วมสมัย ล้อมรอบปลายแท่งดินสอซึ่งหมายถึงปัญญา สื่อถึงความเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ผู้เข้ารับการอบรมมาจากทุกสารทิศและสำหรับทุกคน   นอกจากนั้นยังได้แสดงผังการจัดองค์กรในการบริหารงาน SIMTec ซึ่งมีคณะกรรมการจาก 14 องค์กรแห่งความร่วมมือเป็นคณะกรรมการ พร้อมคณะทำงานอีก 2 คณะที่จะเป็นทีมปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการพัฒนาการฝึกอบรมให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน”     ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ขึ้นกล่าวในฐานะตัวแทนองค์กรความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 14 หน่วยงาน ว่า “มีความรู้สึกยินดีและชื่นชมที่ได้เห็นสถาบันเทคนิคแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบที่มีความสมบูรณ์ทุกด้าน สถาบันแห่งนี้มีความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่และระบบต่างๆ ที่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี ในฐานะที่เป็นเลขาธิการ EEC ซึ่งทุกท่านคงได้รับทราบความเคลื่อนไหวของโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2560 ต้องถือเป็นความท้าทายในการที่จะพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัยในทุกด้าน  ประการสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาใด ๆ จะประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนได้ ก็ต้องมีเรื่องของการพัฒนาคนเป็นอันดับต้นๆ เมื่อมีการกล่าวเชิญชวนผู้ลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากการให้การสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุนต่าง ๆ แล้ว คำถามที่เกิดขึ้นตลอดเวลาคือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาคนจึงถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้ถูกบรรจุไว้เป็นเรื่องสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขอยกย่องชมเชย คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ”     Mr. Yoshiaki Numata, President, Mitutoyo Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น กล่าวในนามตัวแทนบริษัทผู้ผลิต 18 แห่ง “เกี่ยวกับแนวคิดของการจัดตั้งสถาบัน SIMTec ผู้ผลิตทุกฝ่ายให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสุมิพล และจะพยายามให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเต็มที่ จากมีคำกล่าวที่ได้ยินบ่อยๆ ว่า “เทคโนโลยีที่ดี” มาจาก “คนดี” “คนดี” มาจาก “สภาพแวดล้อมที่ดี” จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมี “สภาพแวดล้อมที่ดี” ในฐานะที่สถาบัน SIMTec เป็นผู้ให้ความรู้แก่บุคลากรผ่านประสบการณ์การฝึกฝนจริงจากเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ คงไม่มีความปิติยินดีใดยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิศวกรและช่างเทคนิครุ่นใหม่ วันนี้เศรษฐกิจโลก เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจรอบตัวเรา อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เชื่อว่าในเวลาเช่นนี้ที่เรากำลังสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนเป็นรากฐานของความแข็งแกร่งในอนาคตของประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจอีกครั้งต่อภาคราชการของไทย คุณจิระพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพลฯ เเละทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหวังว่าสถาบัน SIMTec จะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ยุคใหม่สำหรับการผลิตของประเทศไทย”     Mr. Katsuhiko Sugito, Executive Officer, Denso Corporation ประเทศญี่ปุ่น กล่าวในฐานะผู้ก่อตั้งสถาบัน Lean Automation System Integrators (LASI) บนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น-ไทย “โครงการจัดตั้งสถาบัน LASI ได้เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป้าหมายคือการเร่งสร้างและพัฒนา System Integrator ผู้ทำหน้าที่บูรณาการเชื่อมโยง เครื่องจักรกลการผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต และระบบอัตโนมัติภายในโรงงาน ให้สามารถทำงานร่วมกัน Denso ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการผลิตในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ หรือ Lean automation ในรูปแบบ Monodzukuri หรือการผลิตแบบญี่ปุ่น มาขยายต่อยอด พัฒนา และ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในเมืองไทยต่อไป พื้นที่ EEC ได้ถูกคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาในวงการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนาผู้ให้บริการด้านการวางระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือ System Integrator ด้วยเช่นกัน และด้วยความเห็นชอบจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น หรือ METI เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น และ สุมิพล จึงได้จัดตั้งศูนย์ LASI แห่งที่ 2 ที่สถาบัน SIMTec แห่งนี้ ซึ่งดำเนินกิจการภายใต้การสนับสนุนจากผู้ประกอบการชั้นนำจากญี่ปุ่นหลากหลายสาขา หวังว่าที่นี่จะเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ด้านนวัตกรรมในอนาคตต่อไป”     พิธีเปิดโดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร. พสุ โลหารชุน กล่าวว่า “ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องขอเรียนว่านับเป็นความปีติยินดีที่บริษัท เครือสุมิพล จำกัด ได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTec) ขึ้น ซึ่งถือเป็นการรวมตัวของภาครัฐและเอกชนที่น่าจะเป็นแห่งแรกที่เกิดขึ้น การผนึกกำลังความร่วมมือของ 14 องค์กร รวมถึงบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลก ที่ให้การสนับสนุนนำเครื่องจักรกลที่ทันสมัยมาติดตั้งเพื่อใช้ในการฝึกอบรมมากถึง 18 แบรนด์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของชาติในลักษณะ Re-skill และ Up-skill รองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC นับว่าเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญแสดงถึงความตั้งใจของผู้ก่อตั้งว่ามีความเพียรในการทำงานนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง โดยส่วนตัวผมทราบเรื่องนี้จากท่านประธานบริษัท     สุมิพล คุณจิระพันธ์มานานพอสมควร ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการนี้มาตลอด รู้สึกชื่นชมในวิสัยทัศน์ที่มีคุณค่าและรอคอยให้ถึงวันนี้มานาน จากนี้ไปคงจะได้เห็นการพัฒนาบุคลากรของชาติเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เมื่อสถาบัน SIMTec ได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คงมีส่วนสร้างเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งปัจจุบันและที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างความมั่นใจในด้านทักษะฝีมือของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมตรงตามความต้องการ นับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ EEC ไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ตามที่ได้กำหนดนโยบายไว้”     ท้ายสุด คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTec ได้นำเสนอสไลด์และวีดิทัศน์ในการดำเนินงานของ “สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)” โดยกล่าวว่า “จะเริ่มเปิดให้การฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานที่มีอยู่เดิมไปพลาง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบเน้นพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานกับเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัย จากนั้นตั้งแต่ต้นปี 2563 จะเริ่มขยายหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งแนวนอนคือหลักสูตรที่หลากหลายและแนวตั้งคือหลักสูตรที่ใช้เทคนิคสูงขึ้น ใน 4 สาขาหลัก คือ กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Strategy) เทคโนโลยีการวัด (Measuring Innovation) กระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Factory Automation) และ การบริหารจัดการระบบการผลิต (Industrial Management) โดยจะแจ้งลงในเว็บไซต์ของสถาบันให้ผู้สนใจสามารถสอบถามเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรม จากนั้นได้เชิญแขกผู้ร่วมงานเดินชมสถาบัน SIMTec ทั้งอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมต่าง ๆ ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ ห้อง Auditorium และ Smart Learning Factory จำนวน 7 กลุ่มกระบวนการผลิต ที่มีการโชว์เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์แสดงการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงห้องฝึกอบรมกับเครื่องจักรกลต่าง ๆ อาทิ ระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM) ซึ่งนับเป็นแห่งแรกที่ตั้งขึ้นภายนอกบริษัท มิตูโตโยฯ ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO ห้องควบคุมวิเคราะห์และสั่งการระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์สำหรับการผลิต (Factory IoT Studio)  พร้อมใบแนะนำการเดินชม (Learning Factory Guide) ประกอบการอธิบายตอบคำถามจนเป็นที่เข้าใจอย่างทั่วถึง  
 
 
  ในส่วนของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงพร้อมบริการครบวงจร ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดล้วนเป็นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลาย ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตของไทยอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อย่างถูกต้องให้แก่ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงระยะ 10 ปีหลังได้ขยายความร่วมมือไปยังองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นรวมทั้งภาคการศึกษาและสถาบันการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะฝีมือและสร้างกำลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมของประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯได้ขยายงานการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมกระบวนการผลิตในลักษณะที่เดียวเบ็ดเสร็จอันประกอบด้วยกระบวนการผลิต 3 Solutions คือ กระบวนการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Solution) กระบวนการวัดและระบบควบคุมคุณภาพ (Measuring Solution) และกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ (Factory Automation Solution) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าในการจัดซื้อจัดหาจากที่แหล่งเดียว   ข่าวประชาสัมพันธ์ทาง TV : สำนักข่าว NBT , สำนักข่าว NBT(World), สำนักข่าว TNN 16, สำนักข่าว TNN 16, สำนักข่าว Nation TV22