เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 มล.ปุณฑริก สมิติ อดีตปลัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรตินำคณะข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 พร้อมคณะผู้บริหารจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) โดยมีนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ นายนรเศรษฐ์ คำบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และนายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  ให้การต้อนรับบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านี้ ทั้งนี้ได้รับคำขอบคุณจากมล.ปุณฑริกฯ ที่บริษัทสร้างคุณูปการให้กับคนไทยในการพัฒนาบุคลากรอีกด้วย