การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skill) มีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 65 ปี กำหนดจัดแข่งขันเป็นประจำทุกๆ 2 ปี โดยมีผู้แทนเยาวชนประเทศต่างๆจากทุกทวีปทั่วโลก เข้าร่วมการแข่งขัน รูปแบบของการแข่งขันเป็นการลงมือปฏิบัติงานจริง โดยมีกติกาใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องผลิตชิ้นงานตามแบบที่กำหนด ผู้ที่สามารถสร้างชิ้นงานได้ถูกต้องเที่ยงตรงแม่นยำ มีความเรียบร้อยสวยงามที่สุดจะเป็นผู้ชนะ การแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 43 และเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีขึ้นในทวีปอเมริกาใต้ ณ เมืองเซาเปาโล สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยกำหนดการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 50 สาขา คาดว่าจะมีเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1,200 คน จากกว่า 50 ประเทศ

สำหรับประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 21 สาขา การแข่งขัน World Skill ครั้งที่ 42 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปี 2556 ที่ผ่านมาผู้แทนเยาวชนไทยประสบความสำเร็จสามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ 2 เหรียญทอง จากสาขาเครื่องกลึงอัตโนมัติ (CNC Turning) และสาขาการสร้างและประกอบแม่พิมพ์ และอีก 1 เหรียญเงิน จากสาขาออกแบบโมเดล

    ในปี 2557 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันระดับชาติ ร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันระดับชาติรวม 3 สาขา คือ CNC Turning, CNC Milling และมาตรวิทยาด้านมิติ ในส่วนของการแข่งขันด้าน CNC Milling “World Skill 2015” ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเยาวชนไทย ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศระดับประเทศ คือ นายกำแหง พันธุ์จันทร์ดี จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก ร่วมกับบริษัทในเครือข่าย ได้แก่ Sumitomo, OSG, Big Daishowa, Mazak และ Mitutoyo.โดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย บริษัท คูลซอฟท์ฯ บริษัท ยูเทค ซอฟท์ฯ และบริษัท ซีเอ็นซี ดีไซน์ฯ สนับสนุนงบประมาณ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรผู้ฝึกสอน ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน มีคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ สาขาเครื่องมิลลิ่งอัตโนมัติ (CNC Milling) เป็นผู้กำหนดแผน ควบคุมการฝึกซ้อม ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เป็นเวลานานกว่า 6 เดือนมาแล้ว     และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงาน นำโดย นายทองพล อุลปาทร กรรมการ,ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด, Mr. Teruhiro Enami กรรมการผู้จัดการ Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) Ltd., Mr. Masakazu Seike กรรมการผู้จัดการ OSG Thai Co., Ltd. Mr. Henry H. Takenaga ผู้จัดการฝ่ายขายเอเซีย Big Daishowa Seiki Co Ltd ประเทศญี่ปุ่น, Mr. Ryoma Oshima ผู้จัดการทั่วไป Mazak (Thailand) Co., Ltd., นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย์ หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผศ.มานพ ทองแสง ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ สถาบันไทย-เยอรมัน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าแข่งขัน ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย และทีมงาน ได้นำผู้แทนเยาวชนไทย คือ นายกำแหง พันธุ์จันทร์ดี ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิค แผนกบริการลูกค้าของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าคารวะ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อรายงานความพร้อมในการเข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดย มล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมให้เกียรติต้อนรับ   ในการนี้ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ มล. ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมรับฟังรายงานและแสดงความชื่นชมที่ทุกหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ได้ให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณต่างๆ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะต้องนำไปใช้ในการแข่งขัน ในมูลค่าที่สูงมาก พร้อมทั้งได้ให้โอวาสเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้แทนเยาวชนไทยและถ่ายรูปร่วมกับคณะผู้บริหารเป็นที่ระลึก คณะผู้บริหารระดับสูงและทีมงานทุกคนต่างให้ความมั่นใจกับท่านรัฐมนตรีฯว่าจะนำความสำเร็จกลับมาสู่ประเทศไทย เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในระดับสากล