บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมในหัวข้อการใช้และบารุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัทฯ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยคุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการกล่าวต้อนรับ และทีมงานวิทยากรของบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย   และถัดมาในวันที่ 18 คณะครูและนักเรียนได้เข้ารับการฝึกอบรมต่อ ณ ศูนย์บริการเทคนิค “Tool Engineering Center” ของบริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเบื้องต้น รวมทั้งเยี่ยมชมสายการผลิตเครื่องมือตัดฯ (Cutting Tools) ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน Mr.Teruhiro Enami กรรมการผู้จัดการ   ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับด้วย  

โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน” มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอนาคต จัดขึ้นสำหรับสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สถานศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อขอรายละเอียดที่แผนกบริการลูกค้า โทร. 0‐2762‐3000 ต่อ 1261