เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยอาจารย์มนัส ดาวมณี ประธานบริหาร อาจารย์บุญมา หลิมเจริญ ผู้อำนวยการ และอาจารย์พชร สวัสดิ์ถาวร ผู้จัดการ และคณาจารย์ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อดูงานและหารือเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านมาตรวิทยามิติ โดยมีคุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรวิทยามิติ โดยมีแผนที่จะส่งครูเข้ามารับการฝึกอบรมที่สุมิพลฯ ขณะเดียวกันสุมิพลฯ ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ด้วย   ในโอกาสนี้ได้มอบแผนภูมิแสดงรูปเครื่องมือวัดละเอียด (Wall Chart) ที่แสดงข้อมูลทางเทคนิคเครื่องมือวัด Caliper, Micrometer (Outside), Height gauge, Dial Test Indicator, Dial Indicator, Surface Roughness Tester, Hardness และ Holtest ของ Mitutoyo ที่จัดทำขึ้นป็นชุดภาพรวม 10 แผ่น เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้เเก่วิทยาลัยด้วย