เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ ร่วมกับทีม Applicad เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)  เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของสถาบันฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาองค์กรต่อไป