คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะ บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เข้าไปศึกษาแนวทางการสร้างห้องปฏิบัติการ หรือศูนย์ฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์ เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ในส่วนต่างๆของสถาบันฯอย่างใกล้ชิด