คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์แสดงทักษะฝีมือแรงงานในระบบมาตรวิทยา ก้าวสู่ระบบการวัดตามมาตรฐานสากล รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านทักษะทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอนระหว่างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ   การแข่งขันการแข่งขันราชมงคลวิชาการ วิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย – เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและการตัดสิน ตลอดจนจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบแข่งขันด้วย การแข่งขันฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา มีทีมเข้าร่วมแข่งขันจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศรวม 13 ทีม จาก 9 สถาบัน    ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ : มทร.อีสาน นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 : มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 : มทร.ล้านนา   วิชามาตรวิทยาด้านมิติ ถือเป็นกระบวนการในระบบควบคุมคุณภาพที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน มีการจัดการแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ เป็นประจำ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่งตั้งเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติของ MITUTOYO ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการแข่งขันรวมถึงการเป็นกรรมการควบคุมตัดสินมาอย่างยาวนาน กิจกรรมนี้ถือเป็นความสำเร็จและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ภาคการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับวงการอุตสาหกรรม