การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ สาขางานวัดละเอียดและมาตรวิทยาด้านมิติ เป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาแสดงทักษะฝีมือเกี่ยวกับการวัดละเอียดชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อนในระบบมาตรวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพตามมาตรฐานสากล การแข่งขันระดับชาติถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรมการเรียนการสอนระหว่างเครือข่ายของวิทยาลัยเทคนิคที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันไทย – เยอรมัน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนร่วมเป็นกรรมการจัดการแข่งขัน กำหนดข้อสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมและตัดสิน ตลอดจนการจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบแข่งขันด้วย การแข่งขันฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด    ผลการแข่งขันระดับ ปวช. ชนะเลิศ  : วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1  : วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รองชนะเลิศอันดับ 2  : วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   ผลการแข่งขันระดับ ปวส. ชนะเลิศ  : วิทยาลัยเทคนิคลำปาง รองชนะเลิศอันดับ 1  : วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รองชนะเลิศอันดับ 2  : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์   วิชามาตรวิทยาด้านมิติถือเป็นกระบวนการสำคัญยิ่งในระบบควบคุมคุณภาพ การจัดการแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับต่างๆ โดยมีขึ้นเป็นประจำ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่งตั้งเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติของ MITUTOYO ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการจัดเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการแข่งขันรวมถึงการเป็นกรรมการควบคุมตัดสินมาอย่างยาวนาน กิจกรรมนี้ถือเป็นความสำเร็จและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ภาคการศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับวงการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมซึ่งกำลังเดินหน้าสู่ยุค 4.0