นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทำพิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างติดตั้งโต๊ะระดับหินแกรนิต ระดับ 1 ให้แก่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ สำนักงานอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมผู้บริหารของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบริษัท สุมิพลฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดละเอียด Mitutoyo ผู้ผลิตชั้นนำของโลก พร้อมบริการหลังการขายซ่อมและสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ครอบคลุมเครื่องมือวัดด้านมิติมากถึง 22 พารามิเตอร์ รวมถึงการให้บริการสอบเทียบภายนอก ณ สถานที่ตั้งเครื่องมือ (On-Site Service) 2 รายการ คือ Profile Projector และโต๊ะระดับหินแกรนิต (Granite Surface Plate) ผลิตภัณฑ์แท่นระดับหินแกรนิต (Granite Surface Plate) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการตรวจวัดชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์หินแกรนิตจะต้องมีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงและมีขาตั้งเหล็กที่ได้มาตรฐานมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ การติดตั้งต้องกระทำโดยช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้การวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงกำหนดมาตรฐานช่างติดตั้งโต๊ะระดับหินแกรนิตขึ้น ตามประกาศในพระราชบัญญัติการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 บริษัท สุมิพลฯ จัดจำหน่ายแท่นระดับหินแกรนิตพร้อมบริการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานและไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ