[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในวงกว้างทำให้เกิดความเสียหาย แก่ สถานประกอบการอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยเฉพาะโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกือบทุกแห่ง ที่เกิดน้ำท่วมได้ รับผลกระทบ อย่างรุนแรง บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมงานด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพและการซ่อมบำรุงและได้ยืนเคียงข้างลูกค้ามานาน ถึง 25 ปี ตระหนักถึงภาระหน้าที่ดีว่า จะทำอย่างไรให้สามารถแบ่งเบาภาระหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหานี้ นอกจากบริษัทได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายเทคนิค พร้อมที่จะเข้าไปร่วมปรึกษาหารือให้งานแก้ไขฟื้นฟูสำเร็จลุล่วง อย่างรวดเร็วบริษัทฯขอเสนอผลิตภัณฑ์ TRUSCO และ KRISBOW ที่ครอบคลุมงานซ่อมบำรุงทุกด้าน ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทไทย รายเดียว ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ โดยลดราคาพิเศษ 40%-50% และใคร่แนะนำ อุปกรณ์ทำความสะอาด ระบบสูญญากาศ BLOVAC ที่สามารถดูดทำความสะอาดโรงงานได้ ทั้งของ แข็งและของเหลว เช่น น้ำมันเครื่องน้ำยาหล่อเย็น เศษโลหะ ฝุ่นผง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โปรดติดต่อสอบถามได้ที่พนักงานขายที่ดูแลให้บริการบริษัทของท่านได้ตลอดเวลา โทรศัพท์ 0-2762-3000 โทรสาร 0-2762-3030 [:]