[:th]บริษัท สุมิพลฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง (Advance Technology Training Center) โดยท่านอธิบดีนคร ศิลปอาชาเป็นประธานในพิธีเปิด และบริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 จังหวัดสงขลา   และในโอกาสเดียวกัน บริษัท สุมิพลฯ ร่วมกับบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือวัดขนาดด้านมิติระบบดิจิตอล และนวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สาย แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายกวี บุญสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา [:]