เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการในงานเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน โดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวรายงาน พร้อมรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รองเลขาธิการคณะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เทนสภาอุตสาหกรรมพื้นที่เขตชลบุรี ให้การต้อนรับ และนำชมส่วนจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology - SIMTec)
  ที่บูธสุมิพล โดยมีนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกขายโครงการ และนายนรเศรษฐ์ คำบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ SIMTec ให้การต้อนรับบรรยายรายละเอียดของกิจกรรมที่กำลังจะเริ่มในอีกไม่ช้านี้