สุมิพลสนับสนุนการแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ 3 งานสำคัญ การจัดการแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้ว ปัจจุบันระบบมาตรวิทยาด้านมิติถือเป็นกระบวนการในระบบควบคุมคุณภาพที่มีบทบาทมากที่สุด และได้ถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติมาตั้งแต่ปี 2555 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายแต่งตั้งเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติของ MITUTOYO ผู้ผลิตชั้นนำของโลก ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการแข่งขันมาอย่างยาวนาน ในปี 2559 สุมิพลฯได้ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดการแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ สำหรับสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ และเยาวชนทั่วไป ใน 3 งานสำคัญ ได้แก่   1. การแข่งขันวิศวกรรมราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 8 เป็นการแข่งขันรายการแรกของปีนี้ จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2559 มีทีมผู้แทนระดับอุดมศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันรวม 12 ทีม จาก 11 สถาบัน การแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ. บัณฑิตกฤตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 25 ในการประชุมวิชาการโครงการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 25 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีทีมนักเรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการแข่งขันเพื่อการคัดเลือกระดับภาคทั้ง 5 ภาค รวม 15 ทีม เข้าร่วมชิงชัยในรอบสุดท้าย ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคุณสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศได้เเก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สำหรับทีมชนะเลิศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ยังได้รับรางวัลพิเศษเป็นชุดเครื่องมือวัดของมิตูโตโยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนมูลค่า 20,000 บาทอีกด้วย โดย Mr. Naotatsu Fujiwara กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย)จำกัด และ คุณทองพล อุลปาทร กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้เกียรติร่วมเป็นผู้แทนมอบรางวัล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานภาคตะวันออก บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นิคมอมตะนคร ชลบุรี     3. การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ มีทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ที่ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคจาก 12 ภาค รวม 12 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน โดยพลเอกเจริญ นพสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง ทั้งนี้ทีมชนะเลิศได้รับรางวัลพิเศษไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีการวัด ของ Mitutoyo Asia Pacific ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 3 วัน โดย Mr. Naotatsu Fujiwara กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และคุณทองพล อุลปาทร กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมกันมอบรางวัลนี้ซึ่งมีมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ทีมชนะเลิศประกอบด้วย นักเรียน 2 คน ครูผู้ควบคุมทีม 1 คน และผู้ประสานงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของสุมิพลฯ 2 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคบริษัท มิตูโตโยฯ 1 คน ร่วมเดินทางไปด้วย กำหนดการเดินทางช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ที่จะถึงนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่คณะผู้ไปทัศนศึกษาจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดของมิตูโตโยพร้อมการสาธิตภาคปฏิบัติให้ทุกคนได้สัมผัสด้วยตนเอง   การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติทั้ง 3 งานข้างต้น แบ่งเป็นการแข่งขันภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นผู้กำหนดข้อสอบและชิ้นงานสำหรับแข่งขันโดยสุมิพลเป็นผู้จัดเครื่องมือและอุปกรณ์การแข่งขันทั้งหมด พร้อมทีมผู้ควบคุมการให้คะแนนการสอบทุกขั้นตอนจนได้ผลของการแข่งขันดังกล่าว กิจกรรมนี้ถือเป็นงานสำคัญยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของชาติตามนโยบายของรัฐบาลและถือเป็นวาระแห่งชาติ กล่าวได้ว่าบริษัทสุมิพลเป็นหน่วยงานเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้ทุ่มเททรัพยากรทุกด้านให้แก่งานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานตลอดมา นอกจากนั้นการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 26 ยังรวมถึงการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด)และสาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) โดยมีทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภาคทั้ง 12 ภาค รวม 12 ทีมต่อสาขา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทผู้ผลิตในเครือข่าย ได้แก่ Sumitomo – OSG – BIG Daishowa ได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้แข่งขันมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 500,000 บาท พร้อมจัดทีมงานควบคุมการแข่งขันโดยมี สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Mazak และ Mitutoyo เป็นผู้ร่วมสนับสนุน ทั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศทั้ง 2 สาขา จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skill) ในครั้งหน้าด้วย ผลการแข่งขัน สาขาเครื่องจักรกลCNC (เครื่องกัด) รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ ทีมบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา ผลการแข่งขัน สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) รางวัลชนะเลิศ ได้เเก่ทีม บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมกับหน่วยงานทั้งที่เป็นผู้ผลิตในเครือข่ายและหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐและเอกชนเดินหน้าพัฒนาบุคลากรของชาติให้เกิดคุณประโยชน์ต่อแวดวงอุตสาหกรรมต่อไป