[:th]   บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูงชั้นนำของประเทศ ได้เริ่มการก่อสร้าง “โครงการสำนักงานธุรกิจและศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Business Office & Technical Learning Academy) แห่งใหม่ ณ บริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการตั้งเเต่ต้นปี 2560 บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ สำนักงานธุรกิจแห่งนี้เตรียมพร้อมให้บริการลูกค้าเขตพื้นที่ระยองและใกล้เคียง พร้อมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้มิติใหม่ (New Perspectives of Technical Learning Academy) โดยได้ฤกษ์ทำพิธีลงเสาเอก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มีทีมผู้บริหารและพนักงาน เจ้าหน้าที่ระดับจัดการ พร้อมพันธมิตรใกล้ชิดที่เป็นผู้ผลิต อาทิ Sumitomo,OSG, A.L.M.T. (Osaka Diamond), BIG Daishowa, Mitutoyo และ Trusco และทีมงานของกลุ่มสถาปนิกผู้ออกแบบ-บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมงานอย่างครบครัน   สำนักงานธุรกิจและศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่นี้จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 1 ปีเศษ คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปลายปี 2561 ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 30 ปีของบริษัทฯพอดี นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของสุมิพลที่จัดตั้งสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่แห่งแรกของวงการอุตสาหกรรมด้านเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมบนพื้นที่เศรษฐกิจศูนย์รวมการลงทุนแห่งอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดประโยชน์แก่ลูกค้าซึ่งกระจายตัวอย่างหนาแน่นบนเส้นทางถนนหลวงหมายเลข 331 และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนับแต่บัดนี้   ความโดดเด่นของสำนักงานธุรกิจแห่งใหม่ คือการจัดตั้งศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ (Technical Learning Academy) มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และ เวิร์คช้อปที่ติดตั้งเครื่องจักรกลอุปกรณ์และเครื่องมือในการฝึกอบรมแนวปฏิบัติจริง พร้อมห้องฝึกอบรมหลายขนาดและห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ โดยร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตในเครือข่ายรวมถึงภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นวาระเเห่งชาติ บริษัท สุมิพลฯ มุ่งมั่นทุ่มเททรัพยากรในกิจกรรมด้านนี้อย่างจริงจังตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา และพร้อมที่จะพัฒนาให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการพัฒนาทักษะฝีมือเเรงงานบุคลากร (Center of Excellent) ของชาติต่อไป   [:]