[:th]   INTERMACH 2017 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เป็นเวทีให้ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ซื้อ จากทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอาเซียนได้พบกัน ผนวกกับงาน SUBCON THAILAND 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนการผลิตในประเทศเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกสาขาอุตสาหกรรม ผลักดันให้เกิดการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Contents) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พร้อมการจัดสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการ ในอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แม่พิมพ์ ฯลฯ รวมถึงชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์และอากาศยาน เพื่อนำประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีข้างหน้า     บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำการจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกกรรมชั้นนำและบริการครบวงจร ได้เข้าร่วมงานนี้โดยนำเสนอนวัตกรรมที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเต็มพิกัดใช้พื้นที่จัดงานถึง 270 ตารางเมตร เปิดประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของผู้ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเสถียรการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ทวีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ บูธสุมิพล หมายเลข V22 Hall 101 โดดเด่นด้วยการจัดแสดงเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตอย่างครบครันทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ M1 : Machining Tool (เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ) M2 : Measuring Tool (เครื่องมือวัดละเอียด) M3 : Maintenance Tool (เครื่องมือและอุปกรณ์งานซ่อมบำรุง) และกลุ่มเครื่องจักรกล (Machine) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robot) พร้อมสาธิตการทำงานของหุ่นยนต์ที่ได้รับการออกแบบเป็นการเฉพาะโดยเครือข่ายที่เป็นผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (System Integrator) เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมงาน     ในงานเดียวกันสุมิพล ได้ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดระดับโลกโดยการสนับสนุนของบริษัท ยูบีเอ็มเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดงาน Intermach 2017 ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่สำคัญ 2 หัวข้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 1. นวัตกรรมระบบการวัดด้านมิติ (Dimensional Measuring Innovation) การอบรมสัมมนาหลักสูตรนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษโดยใช้เวลาเต็มวัน มีเนื้อหาสาระที่เป็นนวัตกรรมต่างจากความคุ้นเคยเดิม ผู้เข้าอบรมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนางานในระบบคุณภาพอย่างเต็มที่ ประกอบไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ พร้อมกับการสาธิตการใช้เครื่องมือวัดจริงประกอบ • เทคโนโลยีการวัดจากอดีตสู่อนาคต (Measuring Technology from the Past to the Future) • การวัดแบบดิจิตอลและการจัดการข้อมูล (Digital Measuring Technology and Data Management System) • การพัฒนาระบบการวัดแบบ 1 มิติ สู่ระบบการวัดแบบ 2 มิติ (Measuring System Development from 1 to 2 Dimension) • นวัตกรรมการวัดแบบอัตโนมัติ (Measuring Automation Innovation) • เทคโนโลยีมาตรวิทยา 4.0 เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ดร.อัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิ กล่าวเปิดการอบรมสัมมนาพร้อมทั้งผู้บริหารและทีมวิทยากรจากทั้ง 3 หน่วยงาน มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับการอบรมมากถึง 300 คน จาก 150 หน่วยงาน จากการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมต่างได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี ผู้ผ่านการอบรมได้รับใบรับรองซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอาชีพของตนรวมไปถึงการนำไปพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัด     2. ระบบการวัดสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน (Measurement System for Aerospace Industry) ตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยกำหนดโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) เป็นพื้นที่สำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างเร็วที่สุด โดยมีการออกกฎหมายให้ขับเคลื่อนการลงทุนในกลุ่ม S-Curve เดิม และ S-Curve ใหม่ คลัสเตอร์ที่เป็น S-Curve ใหม่ที่สำคัญคือ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) โดยกำหนดพื้นที่บริเวณรอบสนามบินอู่ตะเภาซึ่งจะถูกพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 และใช้เป็นศูนย์การบินของภูมิภาคทั้งการผลิตและการซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรกลและเครื่องมือวัดละเอียดแบรนด์ “Mitutoyo” ซึ่งมากด้วยประสบการณ์อันยาวนานในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ ได้จัดการฝึกอบรมหัวข้อสำคัญขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยร่วมมือกับบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย นำทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Mr. Nick Orchard ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพที่ Rolls Royce Aerospace ประเทศอังกฤษ ผู้ผลิต Aerospace Engine ชั้นนำของโลก เป็นเวลากว่า 35 ปี รวมถึงผู้ชำนาญการจาก Mitutoyo ประเทศอังกฤษเเละญี่ปุ่นร่วมบรรยายและตอบโจทย์การวัดและการควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนอากาศยาน Mr. Masahiko Yamamoto กรรมการผู้จัดการ Mitutoyo Asia Pacific Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้พร้อมทีมผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมสัมมนาจากบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานมากกว่า 50 คน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนากระบวนการวัดที่ทันสมัย การสัมมนาครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ผลิตและผู้ที่เตรียมความพร้อมจะเข้าสู่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ซึ่งต้องอาศัยความเที่ยงตรงแม่นยำ ความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินผ่านประสบการณ์การทำงานจริงของผู้บรรยายการอบรมสัมมนาทั้ง 2 หลักสูตร เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด     โดยในงานเดียวกันนี้ ยังมีกิจกรรมสำคัญอีก 2 รายการ คือ 1. การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติระดับมหาวิทยาลัย การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 5 หน่วยงานได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทีมผู้ชนะ 3 ทีม ได้รับโล่เกียรติยศ 1. รางวัลชนะเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ     มีทีมเข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้ายรวม 12 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 12 แห่ง อาจารย์อนุสรณ์ ทนหมื่นไวย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ร่วมกับ Mr. Naotatsu Fujiwara กรรมการผู้จัดการบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมผู้แทนจากบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ยูบีเอ็มเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้การสนับสนุน รวมถึงอาจารย์ผู้ควบคุมทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยมีคุณวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล ผู้อำนวยการหน่วยงานพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นผู้มอบโล่รางวัลให้เเก่ทีมผู้ชนะการเเข่งขัน     ทั้งนี้คุณทองพล อุลปาทร และคุณประณัยยา อุลปาทร ผู้บริหารบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือวัดสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของผู้ชนะทั้ง 3 ทีม นับเป็นความสำเร็จในการกระตุ้นให้นักศึกษาเพิ่มความสำคัญในการเรียนรู้ระบบมาตรวิทยาการวัดมิติ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของระบบคุณภาพของทุกอุตสาหกรรม 2.คณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาทัศนศึกษาดูงานเยี่ยมชมบูธสุมิพล คณะครูและนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จำนวน 200 คน เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงานที่บูธ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในงาน Intermach 2017 และรับฟังการบรรยายแนะนำพร้อมสัมผัสเครื่องจักรกลและเครื่องมือกลุ่มต่างๆ โดยมีผู้ชำนาญการจากบริษัทผู้ผลิตร่วมกันให้ความรู้เป็นประโยชน์ในการนำไปเสริมการเรียนการสอน     บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการผลิตทุกสาขา มุ่งมั่นจะสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนาการผลิตให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งการพัฒนาบุคลากรของชาติที่อยู่ในวัยแรงงานปัจจุบันและที่อยู่ในภาคการศึกษาให้พร้อมเข้าสู่การทำงานในอนาคตบนความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องตามนโยบายประชารัฐอย่างต่อเนื่องต่อไป[:]