เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหาร และคุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินระหว่างสถาบันการบินพลเรือน และ Airbusสถาบันการบินพลเรือน และ Senior Aerospace (Thailand)สถาบันการบินพลเรือน และ Triumph Aviation Services Asiaสถาบันการบินพลเรือน และ Triumph Structures (Thailand)ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร โดยนายอาคมเติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนาม