เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหาร และคุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบินระหว่าง สถาบันการบินพลเรือน และ Airbus สถาบันการบินพลเรือน และ Senior Aerospace (Thailand) สถาบันการบินพลเรือน และ Triumph Aviation Services Asia สถาบันการบินพลเรือน และ Triumph Structures (Thailand) ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม กรุงเทพมหานคร โดยนายอาคมเติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนาม