งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนชั้นนำระดับอาเซียน “Manufacturing Expo 2018” ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2561 ด้วยโซลูชั่นผลิตตามเป้าหมายรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เดินหน้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0 มีบูธแสดงสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ประสบความสำเร็จด้วยจำนวนผู้เข้าชมมากกว่า 90,000 คน ภายในงานประกอบด้วย 6 งานหลัก คือ InterPlas, InterMold, Automotive Manufacturing, Surface & Coating, RobotXMe และ Assembly & Automation บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเทคโนโลยีด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลสำหรับงานอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงร่วมแสดงอย่างครบครัน อาทิ • เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining Tool) นำโดย Sumitomo, OSG, Big Daishowa ผู้ผลิตอันดับ 1 ของญี่ปุ่น • เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Measuring Tool) Mitutoyo ผู้ผลิตชั้นนำของโลก พร้อมสาธิตระบบ Data Management System เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมคุณภาพ • พร้อมเปิดตัวสินค้ากลุ่ม Machine & Automation / Robotics จากแบรนด์ระดับโลกอย่าง DMG MORI, FANUC, NACHI การทำงานอัตโนมัติและโชว์สายการผลิตด้วย Robot ที่ล้ำสมัยได้รับความสนใจอย่างมาก ตลอดจนวิวัฒนาการของการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์อย่างน่าทึ่ง • ไฮไลท์ คือการเปิดตัวความร่วมมือกับพันธมิตร ASTech Pte Ltd. ด้าน Automation Solution ผู้นำด้านการให้บริการออกแบบและวางระบบSystem Integration (SI) จากสิงคโปร์ ความเชี่ยวชาญพิเศษในการออกแบบและติดตั้งไลน์การผลิตให้พร้อมใช้งานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)มีประสบการณ์ยาวนานด้วยผลงานมากกว่า 500 โครงการในหลากหลายอุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทย และในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย Mr. Mun Kok Whoกรรมการผู้จัดการ บริษัท ASTech จำกัด และ นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สุมิพลได้ขยายงานด้านการจัดจำหน่ายหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเครื่องจักรกล CNC โดยได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำของญี่ปุ่นและของโลก อย่าง DMG MORI, FANUC และ NACHI การได้พาร์ทเนอร์ในด้าน System Integrator (SI) มาร่วมงานออกแบบและบูรณาการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญยิ่งดัวยพันธมิตรที่มีความชำนาญและเชื่อถือได้ สุมิพลพร้อมแล้วในการให้บริการสำหรับระบบ Smart Factory และด้วยประสบการณ์ 30 ปีด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม จึงมั่นใจได้ว่าสุมิพลจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตอุตสาหกรรมการผลิตไทย บริษัทฯขอขอบคุณลูกค้าและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างสูง ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทตลอดทั้ง 4 วัน ใ นงานManufacturing Expo 2018 แล้วพบกันใหม่อีกครั้งกับความยิ่งใหญ่และครบครันกว่าเดิมในโอกาสหน้า