[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพล เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบังฯ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ศรีราชา เมื่อวันที่  12 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา      [:]