บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่พนักงานระดับต่างๆของแผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรม บริษัท ไดซิน จำกัด โดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยายพร้อมการฝึกปฎิบัติการใช้งานจริง มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 21 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท ไดซิน จำกัด โรงงานนวนคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา