[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมเป็นการภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด โดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา   [:]