[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา   [:]