[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ทานากะ พรีซิชั่นฯ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา   [:]