[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพของบริษัท นิฮอน ชินคัน (ไทยแลนด์) จำกัดโดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องปฏิบัติงาน บริษัท นิฮอน ชินคัน (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา    [:]