[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมเป็นการภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กระบวนการเจาะและการตรวจสอบชิ้นงาน” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต บริษัท บี.พี.เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 12 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท บี.พี.เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา      [:]