[:th]บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคหัวข้อ “พื้นฐานการใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ” ให้แก่บริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทีมวิศวกรจาก บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 36 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา      [:]